Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları

CAKA nedir?

CAKA, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları’nın sembolize edildiği bir projedir.

Bu proje Aşkın’ın kişisel vizyonu ve eğitim modeli ile birleşerek son 20 yılın müzik eğitiminde önemli bir rol oynamış ve uluslararası alanı da kapsayan önemli sanatçılar yetiştirmiştir.

CAKA Modelinde ‘Yaparak Öğrenme’ esas olarak alınmış ve bireylerin kendi kültürel değerlerine saygıdan yola çıkarak kendilerini geliştirebilecekleri felsefesi temel alınmıştır.

Böylelikle yerel kültürlere saygılı, ancak kazanılan birikimlerin daha geniş ölçeklerde ele alınıp uluslararası platformlarda temsiline yönelik bir çalışma sistemi sağlanmıştır.

Çocukların kültürel dünyasını zenginleştiren her türlü eğitim hareketine sahip çıkan CAKA felsefesi ile çocuklar bir arkadaş olarak görünmüş ve onlara yukarıdan bakan ve dikte ettiren değil ama arkadaşça öneren ve eğitim çalışmasının onlarla birlikte yürüyerek varolmasını sağlayan bir eğitim sistemidir.

CAKA ŞUBELERİ VE ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

Türkiye’de 11 şubesi olan CAKA programlarının şubeler ve öğrenciler arasındaki koordinasyonunu sağlamak için bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Her öğrenciye ait bir CAKA kimlik kartı oluşturularak gelişim durumları dosyalanmaktadır. Her dönem sonunda Cihat AŞKIN’ın katılımı ile konserler düzenlenecek, CAKA sertifikaları Cihat AŞKIN tarafından imzalı olarak öğrencilere verilecektir. Ayrıca diğer şubelerdeki öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile CAKA müzik şenliği düzenlenecektir.

Vizyon


CAKA bütün dünyada esas olarak insanlığın, medeniyetin, kardeşliğin, barışın, adaletin, iyiliğin, doğruluğun ve güzelliğin sanat estetiği çerçevesinde değerlendirilmesine, bu çerçevede yetişen insan topluluğunun doğaya, sanata, bilime ve insanlığa daha olumlu yaklaşacağına ve dünyanın daha güzel bir dünya olacağına inanmaktadır.

Misyon


CAKA vizyonuna uygun olarak din, dil, ırk, siyaset, renk, milliyet ve her türlü tarafgirlik gözetmeksin kendi felsefesinin çerçevesinde insanlığa hizmette bulunmaktır. Bu hizmetler çerçevesinde icraatta bulunduğu ülkenin resmi yasalarına saygılı ve toplumla uyumlu çalışmalar yürütmektedir.

Branşlar

Yaz ve kış okullarımızdaki branşlarımız

Keman

Viyola


Viyolonsel

Piyano


Oda Müziği

Orkestra