Kurumsal

CAKA VİZYON

       CAKA ’nın vizyonu; ulusal ve uluslararası alanda keman çalmayı özendirmek ve yaygınlaştırmak, aynı zamanda da yetenekli genç kemancıların keşfedilerek uluslararası alanda kariyer imkânlarına yönlendirilmesini sağlamaktır. Projede yetenekli genç kemancılar keşfedilerek ulusal ve uluslararası alanda kariyer imkânları desteklenmektedir.
        Projeyi Türkiye’nin önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın yönetmektedir.
       Gençler; Türkiye’nin tüm şehirlerinden, konservatuar veya müzik okullarından ya da hiç eğitim almamış adaylar arasından seçilmektedir. 
       Keman çalma yetilerini keman çalma yeteneğine dönüştürmeyi hedefleyen bu proje ile gençler uluslararası performans ve müzik ortamlarında desteklenmektedirler.    

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

       Projenin uzun dönemli amacı çocukların kültür ve sanat elçileri olmasıdır.
       Ülkenin tüm şehirlerinde oluşturulacak CAKA Merkezleri ile tüm yurda yayılan bir şube sistemi ve yerel yeteneklerin uluslararası müzik ortamlarına dahil olması hedeflenmektedir.

 

CAKA projesi 2001 yılından beri faaliyetlerini kendi çabası  ile gerçekleştirmektedir. Sürdürülebilir ve periyodik keman eğitimleri ile birlikte keman yaz okulu ve kış okulları gibi toplu eğitimlerin sürdürülmesi ve keman festivallerinin gerçekleştirilmesini planlamaktadır.

       Hem ulusal hem de AB düzeyinde uygulanabilecek yeni keman eğitimi yöntemlerinin paylaşımı hedeflenmektedir. Dolayısıyla projeden faydalananlar müzik vasıtası ile başka ülkelerdeki müzik ortamlarında kişisel kariyerlerini geliştirip sürdürme olanağına sahip olacaklardır.
      Türkiye’de keman eğitiminin tarihsel gelişim süreci batı müziği eğitimi süreci ile paraleldir:
 
     Ülkemizin çağdaş sanat eğitimi ile birlikte bu proje çerçevesinde İstanbul’da bir “CAKA Keman Eğitim Merkezi” kurulması İstanbul’un kültür ve sanata verdiği önemi gösteren bir nitelik taşıyacaktır.
Tüm çalışmalar bu merkezden idare edilecektir.

MİSYON

EĞİTİM FELSEFESİ
– Bu proje ile Türkiye’de yeni bir müzik eğitim sistemi yaratma amacı güdülmektedir.
- skolastik zihniyetten uzak,
- yaratıcı ve üretici,
- yerel kültür ve özelliklere sahip çıkarak saygı gösteren,
- öğrencinin yeteneğini geliştiren,
- yeteneği ölçüsünde çalışmalar yaparak bireysel olarak ilerleten,
- üniforma olarak biçilmiş kalıpların her bünyeye uymayacağını ifade ederek her yeteneğe saygı gösterilmesini savunan.

YAPILANLAR, UYGULAMALAR

    CAKA projesi kapsamında 2006 yılından itibaren tamamen özel kurum ve kuruluşlar ile enstrüman bağışı yapan sanatseverlerin destekleriyle çalışmalar ve konserler gerçekleştirilmiştir. 
TPL_KALLYAS_TOTOP