Genel Başkanlık

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN - CAKA GENEL BAŞKANI

Eğitim Durumu

1971 yılında Kütahya’da doğdu.  İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı.  1993 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi’nden “Bilim Uzmanlığı’nı”  2005 yılında ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Anabilim’dan “Doktorasını” aldı. 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2010 yılında Doçent oldu ve 2017 yılından itibaren Profesör olarak görevine devam etmektedir.

Çalışma Hayatı        

1993 Yılında Niğde Üniversitesinde Müzik Okutmanı olarak göreve başladı. 2000 yılında üniversitedeki görevinden istifa etti. 2001 yılında Kütahya iline öğretmen olarak atandı ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine görevlendirildi. 2006 yılında A.K.Ü. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde Yrd. Doç Dr. Olarak göreve başladı. 2011 Yılında Doçent olarak atandı. Halen Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı Başkanı ve Konservatuvar Müdürü olarak görevini sürdüren Türkmen evli ve üç çocuk babasıdır.

Dersleri

Müzikte Pedagojik Metotlar, Çalgı Pedagojisi, Araştırma Yöntemleri, Sistematik Müzikoloji Çalışmaları, Türk Müziğinde Çokseslilik Uygulamaları.

Yayınları

Müzik eğitimi ve müzikoloji alanlarında ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda bildirileri, mesleki ve hakemli dergilerde makaleleri, “müzik eğitimi, oda müziği-orkestra, çocuk şarkıları” alanlarında kitapları yayınlandı.

 

İdare Şefi / Mesut Çaşka

Mudanya'da doğdu. Müziğe 1990'da Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Klasik Türk Müziği Bölümünde "ud" ile başladı. Aynı kurumda 1996-2000 yılları arasında Türk Müziği Teorisi ve Ud öğretmeni, icra heyetinde udi olarak görev yaptı. 1998-2000 yılları arasında Cinuçen Tanrıkorur'la ud ve Türk Müziği Kompozisyonu çalıştı. 1996-1999 yılları arasında Büyükşehir Belediye Konservatuarı ile birlikte Yunanistan, İtalya, Almanya, Finlandiya, İsveç ve Danimarka'da çeşitli festival ve yarışmalara katıldı. 1998'de Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü kazanarak Keman'a başladı. 2002'de BayazıtAhundov'un sınıfından mezun oldu. 1999-2002 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Oda Orkestrasında görev yaptı. Mayıs 2002'de Bulgaristan-Plovdiv Müzik ve Dans Akademisi Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Topluluğu ile Uludağ Üniversitesi Oda Orkestrasının ortaklaşa kurduğu Gençlik Senfoni Orkestrasında görev aldı. 2003-2006 yılları arasında Nilüfer Oda Orkestrasında başkemancı olarak yer aldı. Yüksek lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarında oda müziğinde Prof. Aminbay Sapayev, kemanda Prof. Zuhra Mansurova ile 2008'de tamamladı.

Eğitim Şefi / Gürkan Güleç

Temsil Şefi / Bahar Büyükgönenç Polat

Filiz Yıldız / Sekreterya

TPL_KALLYAS_TOTOP