Çalıştaylar

CAKA III. ÇALIŞTAY RAPORU

25 - 26 KASIM 2017-11-21 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE CAKA EV SAHİPLİĞİNDE…

Çalıştay; ev sahibi ve CAKA Küçükçekmece başkanı Bahar Büyükgönenç Polat’ın açılış konuşması ile başladı.

Ardından CAKA Küçükcekmece şubesi öğrencileri tarafından piyano ve keman dinletisi yapıldı.

İlk sözü CAKA Onursal başkanı Cihat Aşkın aldı ve çalıştay’ın önemi üzerine durdu.

İkinci sözü CAKA genel başkanı Uğur Türkmen aldı ve Çalıştay’ın önemi, neden “Ölçme ve Değerlendirme” konusunun seçildiği konuları üzerinde durdu.

Uğur Türkmen sırasıyla; CAKA İŞ PLANI, CAKA EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ, CAKA DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ, CAKA EĞİTİMCİLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ, CAKA EĞİTİMCİLERİNİN EĞİTİMİ, CAKA 2018 HEDEFLERİ, CAKA EĞİTİMİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARIVE CAKA SEVİYE TESPİT/DERECELENDİRME VE DERS İÇERİKLERİ konularında çalışmalarını sundu.

Öğle yemeği ardından sırasıyla; Gonca Görsev ve Zafer Baykal sunumlarını gerçekleştirdi.

Verilen aranın ardından Cihat Aşkın öğrencileri ile bir masterclass gerçekleştirdi. Altı keman öğrencisi becerilerini sergilediler. Çok verimli ve faydalı geçen çalışmayı tüm CAKA çalıştay katılımcıları ve aileler izledi.

Akşam yemeğinde sponsorlarımız Başkent Müzik evi ‘de katıldı güzel bir akşam yaşandı.

Çalıştay’ın ikinci günü Gürkan Güleç’in sunumu gerçekleşti ve CAKA onursal başkanı Cihat Aşkın moderatörlüğünde bazı kararlar alındı.

Alınan kararlar aşağıda madde madde belirtilmiştir.

1)CAKA Baştay seçimleri yapıldı ve 2018 yılı Baştay şu şekilde yapılandı

Genel Başkan/Uğur Türkmen

İdare Şefi/Mesut Çaşka

Eğitim Şefi/Gürkan Güleç

Temsil Şefi/Bahar Büyükgönenç Polat olarak belirlendi.

2) CAKA Genel Başkanı tarafından CAKA sekreteryasının Filiz Yıldız tarafından yapılması önerisi kabul edildi.

3) CAKA 2018 Yılı Çalıştay’ının; 01-02 Aralık 2018 Cumartesi ve Pazar günleri Bursa CAKA ev sahiplinde  “CAKA EĞİTİM ÖĞRETİM MATERYALLERİ” konusunda yapılması kararı alındı.

4) CAKA 2018 Kış Okulu’nun; 03-10 Şubat 2018 tarihinde, Afyonkarahisar’da yapılması kararı alındı. Kış okulu düzenleme kurulu başkanının Gonca Görsev olması kararı alındı.

5) CAKA 2018 Yaz Okulu’nun;  27 Ağustos-09 Eylül tarihleri arasında Kuşadası’nda yapılması kararı alındı. Yaz Okulu düzenleme kurulu başkanı’nın Mesut Çaşka olması kararı alındı.

6) CAKA GALA konserinin 29 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da Bahar Büyükgönenç Polat sanat yönetmenliğinde yapılması kararı alındı.

7) CAKA Filarmoni kurulması; ülkemizin seçkin orkestra şeflerinden biri ile çalışılması, her CAKA şubesinden en iyi öğrencilerin (en az dört-beş pozisyon geçişli etüt veya eser çalabilmesi) seçilmesi ve yılda bir kez eğitimcilerin ve eski CAKA öğrencilerimizin de katılımıyla konser verilmesi kararı alındı.

8) CAKA Tetrakortlar sisteminin önemi üzerinde duruldu ve basımının gerçekleşmesi kararı alındı.

9) CAKA Materyaller konusunun önemi üzerinde duruldu ve CAKA 2018 Çalıştay’ında konu olarak belirlendi.

10) Aktif ve Pasif Şubeler gündeme geldi. Pasif şubelerin kapatılması, web sitesinden çıkarılması kararı alındı.

11) CAKA Belgesel gösterimlerinin devam etmesi ve ulusal çapta tanıtılması kararı alındı.

12) CAKA Telif haklarının AKÜ Devlet Konservatuvarıyla görüşülmesi kararı görüşüldü.

13) CAKA bültenlerinin Aralık ayında yapılması kararı alındı.

14) 2019’da CAKA Ulusal Çalgı Sempozyumu’nun Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması ve düzenleme kurulu başkanının Prof. Dr. CansevilTebiş olması kararı alındı.

15) CAKA şubeleri hakkında Filiz Yıldız ve Gonca Görsev rapor verdi. Bilgi ve belge akışının özellikle öğrenci sayıları ve etkinlikler konusunun daha dikkatli yürütülmesi önerisi kabul edildi.

16) “CAKA Eğitimcilerinin Eğitimi”   konusu önemsendi ve her çalıştay’ın son gününün bu konuya ayrılması kararı alındı.

17) CAKA Yaz tatili konusu görüşüldü. Eğitim öğretimde birlik anlayışı içerisinde tüm CAKA şubelerinin telafiler yaparak eğitimlerini sürdürmeleri kararı alındı.

18) Şubelerin kendi içerisinde masterclass yapmaması ama eğitim seminerleri veya atölye çalışmaları yapması kararı alındı.

19) Rotasyonlar konusu görüşüldü ve yeniden ele alındı. Alınan karar göre şu şema ve plan çıktı. Kuruluş sırasına göre; Aralık rotasyonları belirlendi ve sıra şu şekilde gerçekleşti.

1-Bursa                       Semra Fayez

2-Beşiktaş                   Pınar TezisçiÖzmenay

3-Ankara                    Gürkan Güleç

4-Küçükçekmece        Senem AcaySözbir

5-Afyon                      Barış Karabulut

6-İzmir                                   CansevilTebiş

7-Manisa                     Fikret Eren

8-Kayseri                    Bahar Büyükgöneneç Polat

9-Bolu                        Mesut Çaska

10-Balıkesir                Zafer Baykal

11-Ataşehir                 Namık Kemal Yıldırım

12-Trabzon                 Gonca Görsev

13-Çanakkale             Cenk Önder Özen

Rotasyonların numara sırasına göre gerçekleşmesi kararı alındı.

20) CAKA Uluslararası eser sırasının 2018 çalıştay’ında belirlenmesi kararı alındı

21) CAKA etüt ve metot kullanımının 2018 çalıştay’ında belirlenmesi kararı alındı

22) Türk eserleri sırasının 2018 çalıştay’ında belirlenmesi kararı alındı.

23) Konserlerde temaların olması kararı alındı.

  1. a) Mart Konserinin; küçük piyano eşlikli eserler,
  2. b) Haziran konserinin büyük formda piyano eşlikli eserler çalması
  3. c) Eylül konserinin sosyal çevre eksenli şarkı ve türkülerden, düo ve triolardan oluşması
  4. d) Aralık konserinin büyük toplumsal katılımlı “orkestra” konserleri olması kararı alındı.

24) CAKA kurumsal tanıtım materyallerinin (çanta, klasör, şapka, bloknot vb) basımının gerçekleşmesi kararı alındı.

25) Sponsorlarla buluşmalar ve ortak çalışmaların daha da sıklaşması kararı alındı.

26) BAŞTAY Şube ziyaretlerinin Cihat Aşkın ve Uğur Türkmen tarafından 2018 yılında yapılması kararı alındı.

27) CAKA Berat töreninin Kış Okulunda yapılması kararı alındı.

28) CAKA sertifikası yerine konserlerde “katılım belgesi” verilmesi kararı alındı

29) Seviye tespit ve kur sınavları başlaması kararı alındı. Yılda bir kez derecelendirme sınavı yapılarak serifikanın o sınav sonrası öğrencinin derecesine göre verilmesi kararıalındı.

30) CAKA şubeleri ders ücretleri hakkında görüşüldü ve Aşkın Enterprise’a ücretlerin düzenli olarak ödenmesi hatırlatıldı.

31) CAKA solfej kitabı olarak; Muammer Sun ve Lavignac’ın kullanılması kararı alındı.

32) Cemal Ünlü vb şair ve yazarların, sanat, bilim ve kültür insanlarının söyleşilerinin şubelerce yapılması kararı benimsendi.

33) CAKA şubelerine Cihat Aşkın imzalı kurum sertifikasının verilmesi kararı alındı.  Bu sertifikaların şubelerce bina yönetim odalarına asılması benimsendi.

34) Eski ve Yeni BAŞTAY’ buluşmasının Kış Okulunda gerçekleşmesi kararı alındı.

 

2018 YAPILACAKLAR

1)CAKA İş Planı Web’e Konulacak

2) CAKA Eğitim Öğretim Yönergesi Web’e Konulacak

3) CAKA Değerlendirme Yönergesi Web’e Konulacak

4) CAKA 2018 Hedefleri Web’e Konulacak

5) CAKA  Seviye Tespit/Derecelendirme Web’e Konulacak

6) CAKA III. Çalıştay alınan kararlar süreç içerisinde takip edilecek

7) CAKA Çalıştaylarına tüm eğitimcilerin katılması sağlanacak.

8) CAKA Eğitim videoları çekimlerinin yapılması sağlanacak

9) Özel gün ve etkinliklerin CAKA şubelerince yapılması destelenecek ve Baştay’ca takip edilecek

10) Şube akredisyonları önemsenecek ve şube açma kriterleri daha belirgin olacak.

11)  CAKA Yaz ve Kış okullarında CAKA mezunlarından birinin “eğitmen” olarak belirlenecek

12) CAKA Mezun Takip Sistemi daha aktif olacak ve sisteme entegre edilmesi yönünde çalışma yapılacak.

13) CAKA Yaz kampının planlanması gerçekleşmesi sağlanacak.

14) CAKA istemi içerinde tüm çalgıların katılımı sağlanacak.

15) CAKA Eğitim-öğretimde birlik sağlanması yönünde çalışmalar yapılacak

16) Teori, solfej eğitiminin verilmesi sağlanacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

TPL_KALLYAS_TOTOP