Caka İş Planı

CAKA İŞ PLANI

FAALİYET

FAALİYET KAPSAMI

GENEL BAŞKAN

 “UĞUR TÜRKMEN”

EĞİTİM ÜYESİ

 “GÜRKAN GÜLEÇ”

İDARİ ÜYE

 “MESUT CAŞKA”

TEMSİL ÜYESİ

 “BAHAR BÜYÜKGÖNENÇ POLAT ”

CAKA GALA Konseri

TÜRKİYE CAKA Her yıl belirlenen bir şubede ortak konser (GALA konseri) gerçekleştirir. Konser teması ve  organizasyonu 6 ay önceden  belirlenir.

 

*

 

 

Dönem Sonu Konserleri

CAKA Şubeleri her dönem (üç ay) sonunda konser yapmak zorundadır.

Konserlerin tematik olması, düzenli yapılması gerekir.

 

*

 

 

Burs

CAKA eğitimi içinde burs verilebilir. Burs işleyişi şubelerce belirlenir ve genel merkeze bilgi verilir.

 

*

 

 

Çalıştay-Sempozyum

CAKA Her yıl düzenli olarak Çalıştay yapar.  Süreç genel başkanın bilgisi dahilinde bir şubece yürütülür.

 

*

 

 

CAKA Bülten

CAKA Bülteni

şubelerden gelen üçer aylık raporlarla oluşturulur. Her şube üç ay sonunda gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri temsil üyesine bildirir.  Temsil üyesi bilgi ve belgeleri derler ve web sitesi başta olmak üzere ilgili yerlerde yayınlar.

 

 

 

*

Basın-Yayın Görsel ve Sosyal Medya

Temsil üyesi sosyal medya ile ilgilenir. Facebook, instagram, twittervb hesapları sürekli güncel tutar. Şubelerden gelen tüm bilgi ve belgeler ilgili ve gerektiği şekilde paylaşılır. 

 

 

 

*

Masterclas-Rotasyon

Üç ayda bir yapılan masterclas oryantasyonu Onursal Başkanımız Cihat Aşkın tarafından yürütülür.

 

 

 

 

Yaz Okulu ve Kış Okulları

CAKA Her yıl düzenli olarak yaz okulu ve kış okulu gerçekleştirir.

İdari üye gelişmelerden üst kurulu bilgilendirir.

 

 

*

 

Sponsorluk ve Paydaşlarla İşbirliği Çalışmaları

CAKA devlet kurumları, özel sektör yanında; kişi ve kurumlarla da birlikte kültür sanat ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirebilir.

*

 

 

 

Web Tasarım-Takip

CAKA web sitesi aktif ve güncel olarak işler

 

 

 

*

CAKA Kurumsal Kültür Gelişimi

CAKA ailesinin, motivasyonu için CAKA logolu; kalem, takvim, defter, ajanda, vbhediyeliklerin yapılması, piknik, konser, ortak gezi vb etkinliklerin gerçekleşmesi, CAKA şubeleri arasında konser etkinliklerinin planlanması vb işler eğitim üyesince yürütülür. 

 

*

 

 

AB-Tübitak-Kalkınma Ajansları Projeler

Devlet ve özel sektör desteğinin CAKA eğitimi sürecine katılması çalışmaları her şube tarafından izlenir ve genel başkanlığa bilgi verilir. Projeler geliştirilir.

*

 

 

 

Eğitim-Öğretim Süreç ve Sistem

CAKA eğitim sisteminin geliştirilmesi, eğitim öğretim materyallerinin hazırlık süreçlerinin aktif çalışması, komisyonların kurulması vb görevler

*

*

*

*

Yurt Dışında CAKA

CAKA Yurt dışı yapılanma çalışmaları yürütülür

 

 

*

 

Cihat Aşkın Eğitim ve Konser vbFaaliyet Oryantasyon

Onursal Başkan Cihat Aşkın; şubelere masterclas, öğrenci veli buluşmaları, konser vb etkinliklerle ziyaretler gerçekleştirir.

 

*

 

 

CAKA Mezun Öğrenci Takip

CAKA ailesinde mesleki müzik eğitimi kurumlarına geçiş yapanlar takip edilir. Her şube bilgi ve belgeleri eğitim üyesine iletir.

 

*

 

 

CAKA Sertifikalar

CAKA sertifikaları üç ayda bir öğrencilere verilir. Güncel öğrenci listeleri idari üyesine iletir.

 

 

*

 

CAKA Arşiv

CAKA yazılı ve görsel arşivi belgelendirilir.

CAKA Kültürel belleği oluşturulur.

Her şube afiş, el broşürü, konser CD’ leri, vb tüm belgeleri temsil üyesine gönderir

 

 

 

*

CAKA Hizmetiçi  Seminerler

CAKA “Eğitimcilerinin Eğitimi” süreci genel başkan tarafından planlanır ve sürdürülür.

*

 

 

 

Özel Gün ve Kutlamalarda CAKA

29 Ekim

10 Kasım

18 Mart

23 Nisan

19 Mayıs gibi önemli gün ve kutlamalarda CAKA etkin olarak çalışmalar yapar. Her şube yaptığı etkinlikler hakkında eğitim ve temsil üyelerine bilgi verir

 

*

 

 

İletişim

CAKA iletişim ağı sürekli güncel tutulur

 

 

 

*

TPL_KALLYAS_TOTOP